ثبت سفارش: 09981238020
ارتباط با مشتریان: 09981236020

نشانی کارگاه کازینز:
تهران – تهرانپارس – خیابان جشنواره – خیابان احسان – کوچه موسوی – پلاک 3 – درب بزرگ
شماره تماس: 02177120417
شماره مدیر تولید: 09124841223
ایمیل: Cousins.kap.co@gmail.com